Niet alleen verzekeringen voor de auto, maar ook een basisverzekering voor de scooter is verplicht in Nederland. Dat betekent dat een scooter niet de openbare weg op mag als er niet maandelijks een premie voor betaald wordt. Daarmee wordt de vergoeding bij eventuele schade veiliggesteld.

Vergelijken en besparen

Aangezien scooters over het algemeen vooral populair zijn onder jongeren en zij niet altijd geld in overschot hebben, is het altijd aan te raden te kijken hoe er op de maandelijkse kosten voor de scooter bezuinigd kan worden.

Er zijn veel aanbieders van dergelijke verzekeringen, met vaak allemaal een andere prijsklasse. Goed kijken en vergelijken in wat de mogelijkheden zijn kan dan ook vaak tot enkele tientjes per maand opleveren.

Minimaal een WA-verzekering

De Nederlandse wet verplicht niet tot het tot de toppen toe verzekeren. Een enkele WA-verzekering is voldoende. Daarmee wordt veroorzaakte schade bij de tegenpartij vergoed als de verzekerde schuld heeft aan de schade. De goedkoopste WA-verzekeringen vindt men op onafhankelijke vergelijkingssites die alle informatie bij elkaar zetten die van belang is voor het afsluiten ervan. De gegevens verschillen echter wel eens door heersende concurrentie onder de aanbieders. Uitkijken naar kortingen en andersoortige prijsverlagingen is dan ook altijd een goed advies.

Niet onnodig verzekeren
Door de vele verzekeringen die er voor scooters bestaan, inclusief de aanvullende verzekeringen voor de bijzondere gevallen, ziet men vaak door de bomen het bos niet meer. Het is in dat geval in ieder geval om geen verzekeringen af te sluiten waar het nut niet van blijkt. Door de uitzonderlijke gevallen te verzekeren terwijl dat wellicht bij nader onderzoek helemaal niet nodig is in de persoonlijke situatie die gegeven wordt, kan een relatief goedkope verzekering fors duurder uitvallen. Kies daarom de juiste dekking.

Betaal de premies in één keer en verhoog het eigen risico
Een optie die bij veel soorten verzekeringen wordt aangeboden, maar waar nooit veel gebruik van wordt gemaakt is de jaarlijkse rekening. Deze regeling houdt in dat alle maandelijkse premies van een kalenderjaar in één keer worden afgeschreven. De verzekeraar waar de verzekering wordt afgesloten loopt door deze manier van betalen minder financieel risico en kan het zich dan ook veroorloven hier een mindering tegenover te stellen. Op jaarbasis wordt op deze manier gemiddeld genomen enkele tientjes bespaard.

Een mogelijkheid die juist wel veel bijval krijgt, is het ophogen van het eigen risico. Hierdoor wordt de maandelijkse premie naar ratio enkele euro’s goedkoper. Dit principe is zeker interessant voor hen die doorgaans niet veel beroep doen op de verzekering en een zeker risico voor lief nemen. Zoals bij vrijwel alle soorten verzekeringen geldt, hangt er een maximum vast aan het eigen risico – dit kan dus onbeperkt worden verhoogd.