In tijden dat er financiële moeilijkheden zijn en er door vrijwel iedereen bespaard moet worden, is het niet helemaal onoverkomelijk dat er een moment komt dat er geld uitgegeven moet worden dat er niet is.

Om een dergelijke situatie voorkomen dan wel op te lossen, kan er een beroep gedaan worden op anderen door geld te lenen. Dit kan op verschillende manier. Men onderscheidt de formele leningen (zoals bij een bank of een andere financiële dienstverlener) en de informelere leningen die men afspreekt met bijvoorbeeld vrienden of familie. Iedere manier van lenen heeft zowel zijn voor- als nadelen.

Lening bij een financiële dienstverlener

Voor veelal grote bedragen kan een lening worden afgesloten bij een bank. Een dergelijke dienstverlener heeft de financiële mogelijkheden om forse bedragen te lenen, mits de aanvrager voldoet aan de door hen gestelde eisen. Zo wordt er onder meer naar het salaris gekeken: zij stellen zich de vraag of de aanvrager in staat gaat zijn om het geld ook weer aan de bank terug te betalen. Als dat een zaak van lange adem wordt, kunnen zij hun handen ervan af trekken en moet er naar andere opties worden gekeken.

Bij een redelijk salaris kunnen redelijke bedragen worden geleend, maar bij lenen geldt wel nog altijd het principe dat er aan het einde van de rit meer geld moet worden terugbetaald dan er in beginsel geleend is; dit door de veelal flinke rentes die worden verrekend. Er komen situaties voor waarin er op een gegeven moment alleen rente kan worden afgelost en het originele leenbedrag links blijft liggen.

Creditcard als relatief duur alternatief

De eisen waar iemand bij de bank aan moet voldoen, worden vaak niet gehaald. Een alternatief vormt dan de creditcard. Deze kaart fungeert in feite als een betaalpas met virtueel geld dat bij betaling overgaat in een persoonlijke lening. Door afspraken te maken met het bedrijf achter de creditcard kan er tegen een vrij forse rente tot een zeker bedrag worden geleend. De laagdrempeligheid in combinatie met de hoge rente vormen wel een risico. Er zijn legio verhalen over mensen die schulden maakten door veel geld uit te geven met vaak een groot aantal verschillende creditcards.

Beroep doen op vrienden en familie
Hoewel veel mensen hun trots er niet voor opzij zetten, kan lenen bij familie en kennissen een optie zijn. Het gaat dan om een informele afspraak, waar het meestal niet om grote bedragen gaat en er daarom ook geen sprake is van enige contractuele verbintenis. Ook is de kans nihil dat er bij familie en vrienden rente om de hoek komt kijken, waardoor er dus altijd wordt terugbetaald wat ook geleend is.

Familieleden zijn alleen niet financieel even welvarend. Een bedrag zoals men dat bij de bank kan kopen zit er zelden in. Dat kan een nadeel zijn, zeker als de nood voor een groter bedrag aanwezig is. In dat geval zijn familieleden wellicht niet de aangegeven persoon, maar kan er beter een beroep gedaan worden op een bank of creditcard. Het is alleszins aan te raden alle opties te overwegen en te kijken welke optie in welke situatie geschikt is.