Een van de verplichte zaken die bij autobezit komen kijken is het afsluiten van een autoverzekering. Zij heeft tot doel om de schade aan een auto of juist de schade veroorzaakt door de verzekerde auto financieel te dekken.

Autoverzekeringen in Nederland

In Nederland is de markt vrij: bedrijven mogen op eigen houtje verzekeringen aanbieden. Daardoor zijn er prijsverschillen en kan er, door de diverse aanbieders te vergelijken, bespaard worden op de kosten. En net zoals dat bij de meeste verzekeringen gaat, wordt zij betaald door middel van een maandelijkse premie.

Merk veranderingen op tijd op
Zoals eigenlijk bij alle verzekeringen wordt gezegd, is het belangrijk om ze stuk voor stuk met elkaar te vergelijken. Dit kan bijvoorbeeld door onafhankelijke vergelijkingssites te raadplegen. Deze websites vermelden veelal wat men maandelijks aan de verzekering kwijt is, wat er in welke gevallen gedekt wordt en waar men nog allemaal recht op heeft. Doordat aanbieders van autoverzekeringen onderhevig zijn aan het vrijemarktmechanisme, veranderen het aanbod en de bijbehorende prijzen continu. Het is daarom belangrijk om ze regelmatig te controleren. Een goede vergelijkingssite is dan ook up-to-date en compleet met alle informatie die relevant is voor het afsluiten van een dergelijke verzekering.

Kies de juiste dekking

Een cruciaal onderdeel van de autoverzekering is de soort dekking die wordt afgesloten. Enigszins vergelijkbaar met bijvoorbeeld een zorgverzekering staat die voor datgene waar de verzekerde recht op heeft in bepaalde gevallen. Door niet de juiste dekking te kiezen, loopt de verzekerde kans financieel niet voldoende te worden ondersteund als er bepaalde dingen met de auto gebeuren. De voornaamste factoren die hierbij een rol spelen zijn de dagwaarde van de auto en de leeftijd van het voertuig.

Daarnaast is het van belang om te kijken of de eventuele aanvullende dekkingen niet dubbelop zijn. Er bestaat bijvoorbeeld een verzekering die speciaal gericht is op de inzittenden, exclusief de bestuurder. Een ‘doorsnee’ WA-verzekering verzekert hen in de meeste gevallen al. Het is daarom  niet nodig om in dit geval ook nog eens een aparte inzittendenverzekering af te sluiten. Dat is zonde van het geld.

Hoger eigen risico en een jaarrekening
De autoverzekering overlapt in zekere zin de tips voor andersoortige verzekeringen, zoals de zorgverzekering. Zo bestaat ook bij aanbieders van autoverzekeringen de optie om het eigen risico te verhogen. Dit is een bepaald bedrag dat de verzekerde zelf betaalt bij opgelopen schade. De verzekeraar springt financieel pas bij als het potje leeg is. Door dit vaste bedrag te verhogen, gaat de maandelijkse premie met enkele euro’s tot tientjes omlaag. Bij de meeste verzekeraars zit er een maximum op het eigen risico, omdat de verzekering anders haar nut mogelijk zou verliezen.

Ook de mogelijkheid om de maandelijkse premie in één enkele jaarrekening te combineren behoort tot de mogelijkheden. Doordat de verzekeraar het gehele budget direct in kas heeft en daarom minder risico loopt, kan de verzekerde een korting tegemoet zien op het (uiteindelijk gemiddelde) maandbedrag. Dit bedrag kan oplopen tot enkele tientjes per jaar.